Ensemble Caladrius - Jacopo Sabina.jpg

Jacopo Sabina - Llaüt, tiorba i guitarra barroca

L'italià Jacopo Sabina va descobrir molt jove el seu interès per la música antiga i especialment pels instruments de corda pinçada: llaüt, tiorba i guitarra barroca. Va finalitzar els seus estudies al conseravtori G. Rossini de Pesaro el 2015 amb matrícula d'honor.

 

Jacopo Sabina toca regularment a Itàlia i Alemanya amb directors de prestigi com Riccardo Doni, Luigi de Filippi i Elena Sartori. Ha fet gravacions de CD per Musica Viva i Glossa. Com a continuo ha sigut llaütista a les orquestres Accademia dell’Annunciata, La Banda, L'Accademia Giocosa, Il Canzoniere, Münchener Bach-Orchester i Das Bayerische Jugend-Barockorchester i és membre de l'orquestra barroca Concerto München.


Té una beca de la fundació Yehudi Menuhin Live Music Now, on fa concerts des del 2018 amb la flautista Sophia Schambeck i des del 2019 amb la violinista Maximiliane Norwood.

 

El 2018 va guanyar amb el sue Ensemble Messa di Voce el premi del públic del concurs "Nachwuchswettbewerb SPIELWIESE" del festival de música antiga de Colònia i el juliol del 2019 va guanyar el segon premi del concurs de llaüt d'Aquila (Jurat: Paul O'dette).

Conjuntament amb l'Ensemble Caladrius ha guanyat els tres premis del concurs "Internationalen Händel Wettbewerbs" de Göttingen i una beca del concurs "Deutschen Musikwettbewerbs 2019", i han estat acceptats al programa „Bundesauswahl Konzerte junger Künstler“, una plataforma de concerts per a joves músics a Alemanya.